Hämtar information

Grönt Kort

Grönt Kort är ett bevis fordonet är försäkrad i Sverige. Grönt Kort är kostnadsfritt och gäller i alla länder som omfattas av Gröna Kortavtalet.

Hängbro

Fordon från anslutna länderna kan fritt köras över gränserna utan att extra försäkringar krävs. I vissa länder behöver man dock ha med sig ett Grönt Kort. Vi rekommenderar även att du tar med dig försäkringsbrev eller annat dokument med försäkringsnummer och kontaktuppgifter till Fleet Försäkring. Beställ Grönt Kort minst en vecka innan avresan. 

Beställning av Grönt Kort 

Beställ Grönt Kort genom att mejla följande uppgifter till oss:

  • Registreringsnummer
  • Filial-/organisationsnummer
  • Företagsnamn
  • Förarens namn och personnummer
  • Mejladress
  • Telefonnummer
  • Adress dit det Gröna Kortet ska skickas

Beställ Grönt Kort

Vi kan bara skriva ut Grönt Kort fram till det datum som din försäkring är betald, om du behöver Grönt Kort för en längre period måste du ringa oss 0770-110224.

Viktigt att veta om Ryssland och Belarus

Grönt Kort efter 14 mars 2022

Från och med 14 mars 2022 gäller inte Grönt Kort för Ryssland eller Belarus med anledning av det osäkra läget som orsakats av Rysslands invasion av Ukraina. Det innebär att försäkringar för motorfordon inte gäller alls i dessa två länder. Landskoderna för Belarus (BY) och Ryssland (RUS) är därför överkryssade på kortet. 

Om du ska åka till Ryssland eller Belarus efter den 14 mars måste du teckna en så kallad gränsförsäkring (Frontier Insurance) vid gränsövergången, den täcker trafikansvaret, men det är ingen försäkring som täcker skador på fordonet.

Grönt Kort utfärdat före 14 mars 2022

Grönt Kort som är utfärdat före den 14 mars 2022 gäller i Ryssland och Belarus under den giltigshetstid som står på kortet. De kort som är utfärdade innan 14 mars 2022 är alltså giltiga för landskod BY (Belarus) och RUS (Ryssland). 

Särskilda regler i Kosovo

I Kosovo gäller inte din bilförsäkring alls eftersom Kosovo inte är medlemsstat i FN. Om du ska köra i Kosovo måste du köpa en särskild trafikförsäkring vid gränsen.

För dig som har hus- eller släpvagn

Om du tar med husvagn eller annat släpfordon gäller den svenska trafikförsäkringen även för skador som husvagnen eller släpet orsakar någon annan. Om du ska bila i ett land som kräver att du har med dig ett Grönt Kort, ska släpfordonets registreringsnummer stå på det Gröna Kortet.

Fleet Försäkring är en del av If Skadeförsäkring AB (publ). Säte: Stockholm. Org.nr: 516401-8102.