Hämtar information

Grönt Kort

Grönt Kort är ett bevis på att bilen är försäkrad i Sverige. Grönt Kort är kostnadsfritt och gäller i alla länder som omfattas av Gröna Kortavtalet.

Hängbro

Bilar från de anslutna länderna kan fritt köras över gränserna utan att extra försäkringar krävs. I vissa länder behöver man dock ha med sig ett Grönt Kort. Vi rekommenderar även att du tar med dig försäkringsbrev eller annat dokument med försäkringsnummer och kontaktuppgifter till Fleet Försäkring. Beställ Grönt Kort minst en vecka innan avresan. 

Beställning av Grönt Kort 

Beställ Grönt Kort genom att mejla följande uppgifter till oss:

  • Bilens registreringsnummer
  • Filial-/organisationsnummer
  • Företagsnamn
  • Förarens namn och personnummer
  • Mejladress
  • Telefonnummer
  • Adress dit det Gröna Kortet ska skickas

Beställ Grönt Kort

Särskilda regler i vissa länder

I Kosovo gäller inte din bilförsäkring alls eftersom Kosovo inte är medlemsstat i FN. Om du ska köra med din bil i Kosovo måste du köpa en särskild trafikförsäkring vid gränsen.

För dig som har hus- eller släpvagn

Om du tar med husvagn eller annat släpfordon gäller den svenska trafikförsäkringen även för skador som husvagnen eller släpet orsakar någon annan. Om du ska bila i ett land som kräver att du har med dig ett Grönt Kort, ska släpfordonets registreringsnummer stå på det Gröna Kortet.

Borta längre än försäkringen är betald

Vi kan bara skriva ut Grönt Kort fram till det datum som din försäkring är betald, om du behöver Grönt Kort för en längre period måste du ringa oss 0770-110224.

Fleet Försäkring är en del av If Skadeförsäkring AB (publ). Säte: Stockholm. Org.nr: 516401-8102.