Hämtar information

Villkor och förköps­information

I villkoren kan du läsa i detalj om vad bilförsäkringen gäller för. Det är viktigt att du läser villkoret och försäkringsbrevet tillsammans så att du ser vad som gäller för just din försäkring. 

Försäkringsvillkor

Skador ersätts alltid enligt det villkor som gäller när eventuell skada inträffar.

Villkor December 2020 (PDF) 

Förköpsinformation

Förköpsinformationen är en sammanfattning av vad försäkringen omfattar, och innehåller även viktiga begränsningar. Innan du bestämmer dig ska du läsa igenom förköpsinformationen för att få en tydlig bild av försäkringens omfattning. Spara även ner förköpsinformationen.

Förköpsinformation (PDF) 

Europeisk förköpsinformation (PDF) 

Pre-purchase information (PDF) 

Hantering av personuppgifter

Vi behandlar våra kunders personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och övrig dataskydds- och försäkringslagstiftning. Vi värnar om våra kunders integritet när vi behandlar personuppgifter. Vi behandlar våra kunders personuppgifter när det är nödvändigt för att administrera försäkringarna och fullgöra våra skyldigheter, t.ex. vid tecknande av försäkringen och skadereglering. Personuppgifterna kan också komma att användas för marknadsföring genom t.ex. mejl eller SMS. Vi mottar personuppgifter direkt från våra kunder, från någon som företräder kunden, från olika myndigheters register samt från kreditupplysningsföretag.

Vi lämnar inte ut personuppgifter till utomstående utan ett samtycke eller att det finns stöd i lag. Vi spelar in telefonsamtal i kvalitets- och utbildningssyfte samt för att säkerställa innehållet i samtalet. 

Läs mer om vår hantering av personuppgifter

Fleet Försäkring är en del av If Skadeförsäkring AB (publ). Säte: Stockholm. Org.nr: 516401-8102.