Hämtar information

Självrisker Fleet Försäkring

När en skada på företagsbilen har inträffat och skadan ersätts från bilförsäkringen, får du själv stå för en del av skadekostnaden. Det är det som kallas självrisk. Hur stor självrisken är beror bland annat på vad det är som har hänt.

Vilken självrisk gäller?

Aktuella självrisker för din bilpark hittar du i försäkringsbrevet. Du kan också titta i tabellen nedan för att få en översikt över självrisknivåerna.

Vill du få hjälp med att anpassa självriskerna utifrån ditt företags behov kan du ringa oss på 0770-110224

Vid vissa brott gäller försäkringen med särskild självrisk.

 

Aktuella självrisker
Omfattning % av prisbasbelopp Fast
Trafik 10 % av pbb*
1 000 kr tillkommer om föraren än under 25 år.
0 kr
Stöld 10 % av pbb* 1 800 kr
Räddning 5 % av pbb* 1 500 kr
Feltankning 10 % av pbb* 4 500 kr
Glas 5 % av pbb* 1 800 kr
Brand 10 % av pbb* 1 200 kr
Maskin

Självrisken för maskin- och elektronikförsäkringen framgår på försäkringsbrevet.

Rättsskydd 25 % av pbb*
lägst 10 % av pbb*
25 % av skadekostnaden,
lägst 1 000 kr
Vagnskada

10 % av pbb*
1 000 kr tillkommer om föraren än under 25 år.

3 500 kr

* Prisbasbeloppet 2024 är 57 300 kr 

Fleet Försäkring är en del av If Skadeförsäkring AB (publ). Säte: Stockholm. Org.nr: 516401-8102.