Hämtar information

Tilläggs­försäkringar

En skadad företagsbil kan ställa till problem på jobbet. Med våra användbara tilläggsförsäkringar kan du känna dig säker på att företaget fortsätter att rulla om någonting händer.

Valbara tilläggs­försäkringar

Ge din verksamhet extra skydd med våra tilläggsförsäkringar.

  • Stor Bilextra med hyrbil är en mer omfattande tilläggsförsäkring och gäller inte bara för hyrbil. Med tillägget Stor Bilextra får du ersättning med 75 procent av hyrbilskostnaden och 100 procent av hyrbilskostnaden utomlands i upp till 60 dagar om bilen skadas och skadan kan ersättas genom försäkringen. Du behöver inte betala någon självrisk vid kollision med djur och du betalar aldrig högre självrisk än 1 000 kronor om bilen blir utsatt för uppsåtlig skadegörelse av någon utomstående. Dessutom slipper du betala självrisken på vagnskadeförsäkringen eller vagnskadegarantin, som handläggs av oss, om du krockar utomlands och motparten är ett känt utlandsregistrerat fordon. ​Vid resa utomlands gäller Stor Bilextra under de första 60 dagarna av resan.
  • Hyrbil är en tilläggsförsäkring som ersätter 75 procent av hyrbilskostnaden i Sverige och 100 procent av hyrbilskostnaden utomlands i upp till 60 dagar, om bilen skadas och skadan kan ersättas genom bilförsäkringen. 
  • Drulle (allrisk för bil) ger dig ersättning med upp till 50 000 kronor för skada som uppstår plötsligt och oförutsett på inredningen i bilens kupé- eller bagage- och lastutrymme. Vid förlorad, stulen eller skadad bilnyckel som har elektronisk startspärrsfunktion betalar försäkringen en ny nyckel och av- och inprogrammering upp till 6 000 kr. Självrisken dras bort från detta belopp. Gäller vid ett skadetillfälle under avtalsperioden. Självrisk 1 200 kr
  • Självriskreducering vid vagnskadegarantiskada är en tilläggsförsäkring som reducerar självrisken som anges i vagnskadegarantibeviset med 3 000 kr, under förutsättning att det är en ersättningsbar skada via vagnskadegarantin. 
  • Privat sjukvård efter trafikolycka är en tilläggsförsäkring med omtanke, där både förare och passagerare i den försäkrade bilen har de rätt till privat sjukvård efter en trafikolycka.

För dig som har Fleet Försäkring 

Har du en Fleet Försäkring och vill lägga till en tilläggsförsäkring kan du ringa 0770-110224 så hjälper vi dig.

Fleet Försäkring är en del av If Skadeförsäkring AB (publ). Säte: Stockholm. Org.nr: 516401-8102.