Hämtar information

Vad ingår i bilförsäkringen?

Läs om de olika omfattningarna och välj det som passar företagets behov bäst. Du kan även komplettera bilförsäkringen med användbara tilläggsförsäkringar – för extra trygghet.

Motorväg i solnedgången
  • Trafikförsäkring måste du som bilägare ha enligt lag. Den gäller för personskador, skador på andra fordon och annans egendom på grund av trafikolycka, men inte för skador på den egna bilen. Läs mer om trafikförsäkring
  • Halvförsäkring – I halvförsäkring ingår trafikförsäkring och försäkring för bland annat stöld, brand, bärgning och glasskador. Halvförsäkring är främst till för nya bilar som har gällande vagnskadegaranti. Läs mer om halvförsäkring
  • Helförsäkring – I helförsäkring ingår förutom trafikförsäkring och halvförsäkring även vagnskadeförsäkring. Helförsäkring gäller för skador på företagsbilen efter trafikolycka, även om det var du som orsakade olyckan. Försäkringen gäller också för skadegörelse och för plåt- och lackskador om till exempel ett träd blåser ner på bilen. Läs mer om helförsäkring
  • Tilläggsförsäkringar – Ger ett extra skydd till verksamheten. Med Stor Bilextra har du bland annat tillgång till hyrbil när bilen är på verkstad, du behöver inte betala någon självrisk vid djurkollision och du har reducerad självrisk vid skadegörelse. Läs mer om våra tilläggsförsäkringar

 

Fleet Försäkring är en del av If Skadeförsäkring AB (publ). Säte: Stockholm. Org.nr: 516401-8102.